Езикови аспекти на споделянето на чуждата култура (съвременна методика и процедури в обучението по български език като чужд) – лимитиран продукт

18.00 лв.

Описание

Книгата е посветена на езиковите аспекти по овладяването на българския език от чужденци като път към навлизането им в културната същност на българското. Прави анализ на забелязаните трудности и зависимостите при овладяването на имената и глагола в българския език. Представя мястото на българския език като все по-често изучаван в европейското езиково семейство.

Автор: Венера Матеева-Байчева завършва НГДЕК „Константин-Кирил Философ“ (2000 г.), българска филология (2005 г.) и получава магистърска степен по лингвистика (2007 г.) в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Защитава дисертация по психолингвистика (2013 г.). От 2014 г. е хоноруван асистент, а от 2015 г. – главен асистент в катедра „Български език като чужд“ във Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“. Участник е в конференции и научни форуми, автор е на научни статии, съавтор е на учебни помагала по български език и български език за чужденци. Интересите ѝ са в областта на психолингвистиката, приложната лингвистика, лексикологията, синтаксиса. Това е втората ѝ книга. Първата – „За сложните конструкции в детската реч. Модел на онтогенезата на сложното изречение в българския език“ – може също да откриете тук.

Худ. оформление: Виктория Видевска е млад художник илюстратор от Пловдив с уклон към приказното и племенното, какъвто е и профилът ни. През 2019 работихме с нея по авторския ѝ проект „Из мрежите на Анансе. Приказки на народите от Западна Африка“, който излиза със знака на „Ерове“.

Характеристики: Българска, първо издание / меки корици / 14х21 см / 192 стр. / година на издаване: 2021