Политика за поверителност

Издателство Ерове гарантира на потребителите на https://erove.eu/, че техните лични данни, предоставени или събрани чрез сайта са защитени и обработени съгласно действащите нормативни разпоредби за поверителността на личните данни. Нашият сайт може да включва връзки към други сайтове или да сте стигнали до него чрез връзки от други сайтове, които обаче не попадат в обхвата на настоящата декларация за поверителност.

Събиране и обработка на лични данни

Когато сте попаднали на https://erove.eu/ вие може да разглеждате страниците на сайта свободно, без да попълвате регистрационните форми и да въвеждате каквито и да било лични данни. В случай, че решите да използвате някои от предоставените от нас услуги е необходимо е да въведете ваши лични данни. При  обработка на поръчки или в отговор на ваши запитвания може да предадем част от данните на търговски партньори, участващи в обработката на направените от вас заявки, но единствено до изискваната степен, като личните ви данни продължават да бъдат защитени.

Промени в политиката на поверителност

Политиката на поверителност може да бъде променяна, но при всяка нейна промяна се задължаваме да публикуваме и датата на тази промяна, затова може периодично да преглеждате тази секция. В случай че направим основни промени в съдържанието, те ще бъдат публикувани на сайта.