• Начало »
  • Академични издания »
  • Езикови аспекти на споделянето на чуждата култура (съвременна методика и процедури в обучението по български език като чужд) – Венера Матеева-Байчева

Езикови аспекти на споделянето на чуждата култура (съвременна методика и процедури в обучението по български език като чужд) – Венера Матеева-Байчева

Книгата е посветена на езиковите аспекти по овладяването на българския език от чужденци като път към навлизането им в културната същност на българското. Прави анализ на забелязаните трудности и зависимостите при овладяването на имената и глагола в българския език. Представя мястото на българския език като все по-често изучаван в европейското езиково семейство.

Венера Матеева-Байчева завършва НГДЕК „Константин-Кирил Философ“ (2000 г.), българска филология (2005 г.) и получава магистърска степен по лингвистика (2007 г.) в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Защитава дисертация по психолингвистика (2013 г.). От 2014 г. е хоноруван асистент, а от 2015 г. – главен асистент в катедра „Български език като чужд“ във Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“. Участник е в конференции и научни форуми, автор е на научни статии, съавтор е на учебни помагала по български език и български език за чужденци. Интересите ѝ са в областта на психолингвистиката, приложната лингвистика, лексикологията, синтаксиса. Това е втората ѝ книга. Първата се нарича „За сложните конструкции в детската реч. Модел на онтогенезата на сложното изречение в българския език“, която също може да откриете в нашия каталог. 

Худ. оформление: Виктория Видевска

Характеристики: Българска, първо издание / меки корици / 14х21 см / 192 стр. / година на издаване: 2021

18,00 лв. 9,00 лв.