За серията Cabinets of curiosities

Това, което те доведе до тази страница, е същото онова чувство, което подтикна и нас да създадем тази поредица. Нуждата да търсиш е движила човека векове наред. Любопитството подтикнало създаването на първите музейни колекции в Ренесансова Европа. Освен с пленяващи въображението разкази, търговците и пътешествениците се връщали в Стария свят и с чудновати артефакти, които владетели и аристократи започнали да събират. Така се родили Cabinets of curiosities.

На едно такова място можело да се видят образци от различни клонове на съвременната наука като ботаника, зоология, археология, етнография, геология и прочее. Наред с хербариите и препарираните птици, между племенни предмети и оръжия, обаче можело да се видят и фантастични неща като рог от еднорог*! Някои владетели обогатявали колекциите си с прилежащи към тях библиотеки и галерии, а други – като Петър Велики например – и с човешки индивиди с анатомични аномалии.

Идеята на нашата поредица е в нея да съберем книги за странни културни практики и явления, които макар и понякога да са определяни като фанатични, дивашки, притеснителни, вадещи ни от зоната ни на комфорт, тях ги има и са факт. Затова ще ви срещнем с откъснати от „цивилизацията“ племена и субкултури от мегаполисите. Ще пътуваме до близки и далечни места чрез заплетени реални истории. И всичко това с една-единствена цел – по-лесното разбиране на другостта. Може би след като се запознаем с канибалството в Нова Гвинея, зомбифицирането в Хаити или колекционирането на орхидеи във Флорида, ще успеем да приемем и себе си, защото освен към другия, това е и път към самите нас.

И понеже нямаше установен превод на термина на български, решихме да го запазим в оригинал. Добре дошли в нашия книжен паноптикум, наречен Cabinet of curiosities.

Логото на поредицата е разработено от Костадин Кокаланов

* Това всъщност бил зъб от мъжки нарвал, който мнозина оприличавали на рог от еднорог.